a
a
a
Organigrama » Tutores
Organigrama
Tutores

 

 

Lista de tutores del curso 2018-19

 

Grupo

Profesor/a tutor/a

Horario de visitas

1

B1CI

Dª. María Jesús GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

 

2

B1SA

Dª. Irene MONTORO GARCÍA

 

3

B1SB

D. Miguel Ángel GARCÍA GONZÁLEZ

 

4

B2CI

Dª. María Isabel RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

 

5

B2SH

Dª. Olga GARCÍA FEIJÓO

 

6

CM1G

Dª. Rosa Ángela FALCÓ LORENTE

 

7

CM1V

D. Francisco ALIJAS SALSÓN

 

8

CM2G

Dª. Aurora GARCÍA RUIZ

 

9

CM2V

D. Alejandro SUÁREZ LINARES

 

10

CS1A

D. Jesús Miguel PRIETO CASILLAS

 

11

CS2A

D. Francisco BALÍN GAGO

 

12

E1A

Dª. Elena CRIADO VICENTE

 

13

E1B

D. Ángel PÉREZ CEMBRANOS

 

14

E1C

D. Francisco José BLANCO GARCÍA

 

15

E2A

D. Dámaso Benjamín SÁNCHEZ DE LA VEGA HUIDOBRO  y  D. Isaac DOMÍNGUEZ IGLESIAS

 

16

E2B

Dª. Laura PÉREZ OTERO  y  D. Isaac DOMÍNGUEZ IGLESIAS

 

17

E2MA

D. Daniel NOYA PEÑA

 

18

E3A

D. Óscar FAGUNDEZ BELVER

 

19

E3B

Dª. Ana Belén HERNÁNDEZ GARCÍA

 

20

E3MA

D. Ignacio PARDOS ANDALUZ

 

21

E4A

D. Rosa María PARADINAS DE DIOS

 

22

E4B

Dª. María Del Carmen GARCÍA SÁNCHEZ

 

23

FB1G

Dª. María Cruz SANTOS DÍEZ

 

24

FB1V

D. Daniel FALAGÁN CORTE

 

25

FB2G

D. Roberto NOGUEIRO GARCÍA

 

26

FB2V

Dª. Teresa JUAN MANGAS

 

Enlaces Institucionales
Portal de educación Directorio de Centros Recursos Educativos Calendario InfoEduc@